Atlas van een bange man

Slimme Reistips

Ik zag. Zo opent ieder verhaal in het boek Atlas van een bange man van de Duitse schrijver Christoph Ransmayr. Vervolgens komt het onderwerp nabij, of nadert Christoph het onderwerp. In letterlijke of figuurlijke zin Het boek bevat maar liefst zeventig verhalen, episoden noemt Ransmayr het zelf, uit alle windstreken.

tekst Theo Molenaar

De verhalen zijn niet verbonden, het is geen klassiek reisboek, geen beschrijving van een reis à la Paul Theroux of Colin Thubron, noch een beschrijving van een langer verblijf en de ontwikkeling van contacten en inzichten, zoals bijvoorbeeld de boeken van Lieve Joris. De verhalen, die zich overal op de wereld afspelen, staan op zichzelf. Eigenlijk is het boek nog het best te vergelijken met een verzameling schilderijen, een prentenkabinet, maar dan een van een bijzondere verfijning. Ransmayr is een fijnschilder met woorden, die eerst een decor neerlegt en dan een persoon, een gebeurtenis, een geschiedenis in dat decor plaatst. Plaats en verhaal raken verweven.

Het taalgebruik is bijna poëtisch, lang niet altijd even gemakkelijk te volgen, maar van een buitengewone verfijning:

‘Wanneer een windvlaag door de kroon van de boom streek en daar een nauwelijks hoorbaar geruis bewerkstelligde, dat aan het ademen van een slapende deed denken, woeien er uit de kegelvruchten aan de schilferige takken altijd weer wolken op van die goudbruine druppelachtige zaadjes, die dan neerregenden op de kleine rouwgemeenschap, neerregenden op het spaandak van een vakwerkhuis dat ook ergens in het zuiden van Duitsland had kunnen staan, op bloemperken, op rieten stoelen, op een pick-upje dat dicht tegen het graf aan stond geparkeerd en waarvan de portieren wijd open stonden, zaadjes die dan steeds weer ook op de dichtgespijkerde kist klopten, die al was neergelaten in de aarde en waarin Senhor Herzfeld in een blauwe ochtendjas lag.

Niet alle verhalen zijn even geslaagd; de onderwerpen en vertellingen zijn zo divers dat ze, in ieder geval bij mij, niet allemaal aanslaan. Maar de mensen worden steeds met rake liefdevolle streken neergezet en de omgeving met treffende tinten. Het is een boek dat ik wil bewaren om mezelf af en toe op een verhaal eruit te trakteren.

Uitvoering: Paperback
Taal: Nederlands
Uitgever: Uitgeverij Prometheus
Aantal paginas: 448
ISBN: 9789044624809 

Theo schrijft niet alleen reisverhalen. Hij maakt tijdens zijn reizen ook prachtige foto's. Die vind je op zijn website: Pictures.TheoMolenaar.nl