Naar eigen zeggen wil hij hiermee de wisselwerking tussen stad en natuur laten zien.