Ubar

De verzonken stad Ubar is onder een laag woestijnzand weggevaagd, naar verluidt omdat de mensen er zo decadent leefden.

tekst Fleur Besters

Verzonken stad Ubar

De stad zou zevenduizend jaar geleden een welvarende karavaanstad zijn geweest. Inmiddels is een deel weer blootgelegd en dat kan je bezoeken.