Bangladesh reisinformatie voor jouw vakantie

Bangladesh – Ambassade

Ambassade Bangladesh

Er is een ambassade in Bangladesh.

Adres Nederlandse en Belgische vertegenwoordiging in Bangladesh

Nederlandse Ambassade

Postadres:

Tel. 00-880-2-8822715 – 18

E-mail: dha@minbuza.nl

Openeningstijden:

Belgisch Ereconsulaat Dhaka

C/o Apex Footwear Ltd.

Tel. + (880) (2) 882.82.58

E-mail: smelahi@siriusbb.com

De Ereconsuls van België hebben zelden de Belgische nationaliteit. Ze spreken niet altijd onze landstalen en hebben meestal eigen beroepsbezigheden. Ze oefenen het ambt van Ereconsul op vrijwillige basis uit en worden er niet voor betaald. Voor bepaalde vragen zullen zij u, indien nodig, doorverwijzen naar de ambassade of het beroepsconsulaat van België waaronder ze ressorteren.