Djibouti reisinformatie voor jouw vakantie

Djibouti – Ambassade

Amassade in Djibouti

Nederlandse Consulaat in Djibouti

Shell DjiboutiJetee DuparachyDjibouti

Postadres:B. P. 140 Djibouti

Tel.: 00-253-350334Fax: 00-253-353721

Belgisch Ereconsulaat in Djibouti

c/o Aéroport International, DjiboutiDjibouti

PostadresP.B. 204

Tel. + () (253) 341647Fax + () (253) 340723

E-mail: consulat_de_belgique@mail.be

De Ereconsuls van België hebben zelden de Belgische nationaliteit. Ze spreken niet altijd onze landstalen en hebben meestal eigen beroepsbezigheden. Ze oefenen het ambt van Ereconsul op vrijwillige basis uit en worden er niet voor betaald. Voor bepaalde vragen zullen zij u, indien nodig, doorverwijzen naar de ambassade of het beroepsconsulaat van België waaronder ze ressorteren.