Ghana reisinformatie voor jouw vakantie

Ghana – Ambassade

Ambassade in Ghana

Nederlandse Ambassade

Tel. 00-233-21-785487

E-mail: acc@minbuza.nl

Belgisch Ereconsulaat Accra

P.O. Box CT 3890, Cantonments, Accra, Ghana

Tel nr. + (233) (21) 77.65.61

E-Mail: consubel@africaonline.com.gh

De Ereconsuls van België hebben zelden de Belgische nationaliteit. Ze spreken niet altijd onze landstalen en hebben meestal eigen beroepsbezigheden. Ze oefenen het ambt van Ereconsul op vrijwillige basis uit en worden er niet voor betaald. Voor bepaalde vragen zullen zij u, indien nodig, doorverwijzen naar de ambassade of het beroepsconsulaat van België waaronder ze ressorteren.