Malawi reisinformatie voor jouw vakantie

Malawi – Ambassade

Ambassade Malawi

Er zijn geen Nederlandse en Belgische ambassade in Malawi.

Adres Nederlandse vertegenwoordiging

Er is geen Nederlandse vertegenwoordiging in Malawi. Hier zie je waar je het meest dichtbij terecht kan.

Belgisch Ereconsulaat Lilongwe

P.O. Box 124, Lilongwe

Tel nr. + (265) (1) 753.834

E-Mail: Consubel@malawi.net

De Ereconsuls van België hebben zelden de Belgische nationaliteit. Ze spreken niet altijd onze landstalen en hebben meestal eigen beroepsbezigheden. Ze oefenen het ambt van Ereconsul op vrijwillige basis uit en worden er niet voor betaald. Voor bepaalde vragen zullen zij u, indien nodig, doorverwijzen naar de ambassade of het beroepsconsulaat van België waaronder ze ressorteren.