Paraguay reisinformatie voor jouw vakantie

Paraguay – Ambassade

Nederlandse en Belgische vertegenwoordiging in Paraguay

Er is geen Nederlandse ambassade meer in Paraguay. Je kan hier terecht voor meer informatie.

Belgische Ere-Consulaat Asuncion
Ruta II – Km 17,5
Capiata (Asuncion)

Postadres:
Casilla del Correo 1210 Asunción

Tel. + (595) (28) 33.326
Fax (595) (28) 33.327

De Ereconsuls van België hebben zelden de Belgische nationaliteit. Ze spreken niet altijd onze landstalen en hebben meestal eigen beroepsbezigheden. Ze oefenen het ambt van Ereconsul op vrijwillige basis uit en worden er niet voor betaald. Voor bepaalde vragen zullen zij u, indien nodig, doorverwijzen naar de ambassade of het beroepsconsulaat van België waaronder ze ressorteren.