Honduras reisinformatie voor jouw vakantie

Honduras – Ambassade

Adres Nederlandse en Belgische vertegenwoordiging in Honduras

Nederlandse Ambassade

Tel. 00-504-2358090

E-mail: cgnlhon@cablecolor.hn
Website: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/honduras

Openingstijden:

Belgische Ere-Consulaat Honduras

Tel. (504) 232-3954 / 232-1050 / 232-1742

E-mail: preacresa@sigmanet.net

De Ereconsuls van België hebben zelden de Belgische nationaliteit. Ze spreken niet altijd onze landstalen en hebben meestal eigen beroepsbezigheden. Ze oefenen het ambt van Ereconsul op vrijwillige basis uit en worden er niet voor betaald. Voor bepaalde vragen zullen zij u, indien nodig, doorverwijzen naar de ambassade of het beroepsconsulaat van België waaronder ze ressorteren.